Aktuelt

09/08 2019
Så er der sket udbetaling til andelshaverne.
Beløbet er 1.000,-kr pr. andel.
Der kommer også beløb tilbage fra konti som ikke længere eksistere af en eller anden grund.
Men vi prøver efter bedste evne at spore os frem til de rette modtagere, men der er begrænset muligheder i dette
ikke mindst på grund af den nye person data lov.
Derfor er "kassen" ikke blevet tømt.
Der vil derfor senere, måske gå et år eller mere inden vi helt kan afvikle Samsø Vindenergi.
Vi skal ud og annoncere i medierne og ikke mindst Statstidende for at kunne gøre "rent" bord.

8/07 2019
Vi havde en forventning om at beløbet for begge mølle skulle være frigivet ret hurtigt.
Vi mangler dog dags dato stadig at få frigivet beløbet fra salget af Permelille Møllen.

Ikke alle tilladelser fra myndighedernes side er gået i orden.

Vi forventer at kunne udbetale et aconto beløb på 500,-kr pr andel ca. 1.august.
Restbeløbet tænkes udbetalt i flere rater, da der er andelshavere vi får udbetaling retur fra.
Dem skal vi søge efter, er beskeden vi har fået fra rådgivere.


  Referat
Der blev afholdt ordinærgeneralforsamling den 24/4 2019

Der var mødt 43 andelshavere op (nogle med fuldmagt fra en anden andelshaver) hvilket var næsten 4 gange så mange som de 11 - 12 der plejer at deltage
Den store deltagelse skyldes helt sikkert punktet omkring den fremtidige mulige drift af møllerne. Aftalen med lodsejerne, som blev indgået i forbindelse med etableringen af møllerne i år 2000, gav retten i 20 år.
Lodsejerne ønskede på ingen måde at forlænge denne aftale.
Derimod ville de tilbyde at købe møllerne for en pris på 825.000,-kr pr. mølle.
Den tyggede bestyrelsen lidt på og mente den absolut mindste pris måtte være 1.mill pr stk.
På generalforsamling blev dette tilbud drøftet og alle mente det var alt for lille en pris.
Generalforsamlingen brød sig ikke om at lodsejerne hermed ved blot at sætte sin underskrift ved køb og samtidig kunne sælge
møllerne videre i samme åndedrag til interesserede køber med en stor fortjeneste.
De seneste møllehandler har lagt over en pris på 2.mill.
Generalforsamling besluttede derefter at Tanderup Møllen kunne købes for 1,4 mill. Permelille møllen 1,6 mill.
43 stemte for denne pris, 3 stemte imod.
Dette meddelte bestyrelsen så de 2 lodsejere.

Den 29/4 modtog bestyrelsen så den 3 version overdragelsesaftale lydende på at lodsejerne accepterede de 2 priser og med overtagelse 1/5 2019.
Med andre ord så er møllerne nu overdraget til de 2 lodsejere.

Nu foreligger en del papir arbejde i forbindelse med overdragelsen. Indtil disse ting bliver i orden er de 2 beløb indsat på spærrede konti.
Herefter kan Samsø Vindenergi begynde at opgøre økonomien og en aconto udlodning kan ske.
Der vil dog i første omgang blive tilbage holdt beløb indtil refusions opgørelserne er på plads.

   

Der er indkaldt til ordinærgeneralforsamling
til afholdelse på Nordgården i Onsbjerg den 24/4 2019 kl. 19.30
 
Et væsentligt punkt der skal tages stilling til er den fortsatte drift af møllerne.
Det fremgår i den udsendte indkaldelse som er udsendt fra Samsø den 26. marts.
Indkomne forslag. 
Bestyrelsens forslag om evt. salg eller videre drift af møllerne.
Bestyrelsen har henvendt sig til de 2 lodsejere hvor møllerne er placeret.
Det er sådan at aftalen på placeringen lød på 20 år.
Disse aftaler udløber i 2020. Bestyrelsen ville gerne finde en løsning på at få lov til at drive møllerne videre efter det 20 år.
Efter en kort snak med lodsejerne kunne vi forstå at dette ikke var muligt. I stedet ville de komme med et tilbud på at overtage møllerne allerede fra 1. maj 2019.
Det kom et bud og et oplæg til kontrakt.
Deres bud lød på 825.000,-kr pr. mølle.
Det synes vi ikke var godt nok, vi svarede tilbage med at beløbet skulle være mindst 1. mill pr stk. og at lidt af punkterne i aftalen skulle ændres. (Kontrakt oplæg havde i mellemtiden været omkring Danmarks Vindmølleforening for lige at få deres indput).
Vi fik herefter en ny underskrevet købsaftale ind fra lodsejerne.
Den på Tanderup Mark var ændret til 1. mill, den i Permelille var kun hævet til 920.000,-kr.
Det forstod vi ikke lige hvorfor de ikke var ens.
Lodsejerne har i sine bud betinget at begge møller sælges.
Det forventes at der ligger et bud på 1.mill til generalforsamlingen.
Lader vi møllerne køre til de fylder 20 år, vil vi uden uheld kunne få en netto indtjening på ca. 950.000. Efter det 20 år kan vi tage møllerne ned og sælge til reservedele. ( der er købere her, dog skal fundament fjernes ned til godt under pløjelaget.
Vi ved at møller på Samsø er solgt til omkring 2. mill ( for 1 – 2 år siden).
De møller har jo så også på deres placering at køre videre.
Efter det 20 år så bortfalder tilskuddet (co2 10-øren)
Den aftale om videre drift kan vi ikke få med de udmeldinger vi får fra de nuværende lodsejere.
Derfor skal generalforsamlingen tage stilling til budene fra de 2 lodsejere på generalforsamlingen.
Et salg vil være ensbetydende med en nedlæggelse af Samsø Vindenergi.
Bemærk at der ifølge vedtægterne kan stemmes med fuldmagt, således at forstå at en andelshaver kan give fuldmagt til en anden andelshaver.
En andelshaver kan møde med max 2 fuldmagter.